Sekyru šlechtici, oprátku prosťáčkovi

21. března 2011 v 15:26 | Werí |  Téma týdne
Toto téma týdne mi vyloženě sedlo a proč? Protože na téma Trest smrti jsem někdy před Vánoci vytvářela svou seminární práci na ZSV. Zaměřila jsem se v ní na tresty smrti v minulosti a poté v přítomnosti. Argumenty pro a proti a věc, která mě velice zaujala a to za co se trest smrti v dnešní době uděluje. Seminárka je poměrně dlouhá, ale zvíraznám nadpisy, aby si každý mohl nalézt to svoje, pokud ho něco zajímá :)
Trest smrtiTrest smrti je často diskutované a ožehavé téma. Má spoustu zástupců pro i proti a obě strany přichází s poměrně pádnými argumenty. Nicméně pravdou je, že trest smrti je praktikovaný odedávna a v dnešní době se již neuplatňuje v takovém měřítku, jako tomu bylo ve středověku. Přesto ve spoustě koutů světa stále dochází k poměrně krutým popravám za, pro nás jen etické, prohřešky, jako je nevěra. Ponořme se tedy do historie poprav, od které přejdeme až do současnosti.

Historie

V dřívějších dobách byl prohřešek, který vedl k popravě označován jako hrdelný zločin. Krutým popravám často předcházelo ještě horší mučení, které se rozdělovalo na tři stupně. Mezi nejčastější mučící nástroje patřily palečnice, španělské boty, skřipce, mučící kola, železné panny. Většina z nich nevedla přímo ke smrti, ale pouze k příšerné bolesti, která měla přinutit obviněného k přiznání. Pokud byl obviněn za závažnější přestupek, následovala poprava, která se lišila podle druhu prohřešku, pohlaví nebo národnosti. Podíváme se teď na některé druhy středověkých poprav.

• Zvířata

Zvíře se stalo jedním z prvních pomocníků při výkonu trestu - byli využívání jak savci, tak ptáci, plazi a dokonce i hmyz.
V Indii a Kartágu nechávali odsouzence rozdupat slony. V Egyptě byli předhazováni krokodýlům a v Asýrii dogám. V Číně, v Japonsku, Orientu a občas i v Evropě byli odsouzenci předhazováni také psům. V Germánii mohly být ženy přivázány za vlasy ke koni, popřípadě i k velbloudovi (v Asii), kteří je usmýkali. V Římě byli předhazováni divokým šelmám (lvům, tygrům, hyenám, vlkům, medvědům), býkům, slonům, kancům nebo dokonce i beranům
Různé druhy ptáků "pomáhali" zvýšit utrpění ukřižovaným či naraženým na kůl.
V Maroku, Brazílii, Uruguay, Guineji a u indiánských kmenů bylo oblíbené ponechat odsouzence na pospas miliónům okřídlených mravenců.
Provinilí byli často předhazováni i žralokům a murénám.

•Proříznutí hrdla

Specialita Římanů, zvaná také "římská spravedlnost". Trest byl převážně pro gladiátory či křesťany. Nedošlo k oddělení hlavy od těla, pouze k porušení tepen a následnému vykrvácení.

•Rozpárání břicha

Odsouzenci byla v plném vědomí vražena do břicha zbraň. V Persii jim navíc vytáhli 6 až 8 metrů střev. Na podobném principu funguje i japonský druh sebevraždy Harakiri.

•Naražení na kůl

Odsouzenec je naražen na kůl nejčastěji řitním otvorem, který je buďto namazán nebo proříznut, aby kůl mohl snadněji procházet tělem. Tyč byla zaražena do země a postupem času pronikala hloub a hloub do těla. Konec mohl být zašpičatělý (smrt přicházela rychleji) nebo kulatý. Umírání mohlo trvat až pár dní.

•Ukřižování

Kříže měly tvar T, X, Y nebo obráceného T (odsouzenec byl přibit hlavou dolů). Lidé byli ke kříži buď přivázáni, nebo přibiti hřeby (v rukou šli hřeby vždy do zápěstí). Ke smrti nedošlo ani vykrvácením ani dehydratací, ale udušením.

•Pohřbení zaživa

Tento trest stíhal převážně ženy, které porušili svůj slib či úkol vůči bohu. Ke smrti dochází udušením. Až do 20. Století byly v Indii pohřbívány vdovy se svými mrtvými muži.

•Půst

Existovaly masky hladu nebo hrušky úzkosti. Obě zařízení znemožňovala přijímat potravu. V Africe přivazovali zločince k tělu oběti a ve Francii k sobě byli přivázáni dva katolíci, kteří buď umírali hlady, nebo se snažili jíst se mezi sebou. V Barmě a Indii se lilo olovo do úst. Další možností byli klece, hladomorny či zazdění.

•Smrtelný pád

Shození z nějakého vyvýšeného místa na skaliska, mezi krokodýly, na kůly v zemi, do vody, na halapartny apod.

Další 5 trestů již patří k vrcholu krutosti, kterou je člověk schopen vymyslet. Nad některými praktikami opravdu zůstává rozum stát. Člověk si občas klade otázku, jak byli kati schopni všechny tyto zrůdnosti vykonat.

•Stažení z kůže

Může být buď částečné, nebo úplné. Osoby nebyly před vykonáním trestu nijak omámeny. Byly používány nože či jiné řezné nástroje. V Indii bylo stahování prováděno pomocí pálení pokožky - smrt přicházela obvykle až za několik dní v důsledku infekcí.
Soudci, kteří v Persii zneužili své moci, byli zaživa stahováni a jejich kůži byla potažena křesla budoucích soudců. Často se jen vyřezávali do kůže proužky,kolečka, a nebo byla stahována kůže pouze z lebky.

•Rozřezání

Občas se odřezávaly "pouze" údy, jindy bylo rozřezáno celé tělo. V Persii měli přesný postup: Nejprve odřízly prsty na rukou, paže, prsty na nohou, uši a nos a až poté byla odříznuta hlava. Části těla byly často vystavovány.
Další možností bylo rozříznutí pilou, kdy byl odsouzenec uvězněn ve velké bedně a v pase přeříznut nebo rozříznutí od hlavy dolů (či od třísel k hlavě) - tento trest byl určen pro homosexuály obou pohlaví.

•Rozčtvrcení a roztrhání

Tělo je buď rozřezáno na malé kousky, nebo je postupně vytrhávána kůže a svalovina. Někde se začínalo kastrací mužů a vytrhávání ňader u žen.
Zvláštní formou těchto trestů je roztrhání koněm.

•Rozdrásání

Používalo se k němu kola, na které byl odsouzenec připevněn. Kolem bylo otáčeno a člověk byl rozdrásán ostrými bodci, které trčely ze země. Dalším způsobem bylo připevnění na prkno a drásání železnými háky.

•Rozdrcení

Trestancovo tělo je pomocí síly zpřelámáno a jeho nejdůležitější orgány jsou rozdrceny. I to má několik variant např. postupné stlačování těla. Nejběžnější bylo protlačení mezi dvěma kotouči (šlo vlastní o jakýsi "lis"). V Egyptě se používaly tzv. hmoždíře, kde bylo tělo rozdrceno třením. A poslední praktikou bylo rozdrcení vahou - byly na něj svrhávány balvany nebo kusy mramoru či železa.

Současnost

K rušení trestů smrti začalo postupně docházet od konce 18. Století. Po roce 1990 byl trest smrti zrušen i v Československu. Přesto je v některých částech světa stále legální. Ve svých zákonech ho má zakotveno více než 90 států a 26 z nich jej využívá aktivně. Od roku 2008 bylo v těchto zemích popraveno přes 2500 lidí. A jaké jsou nejčastější způsoby poprav v dnešní době? Zaměříme se teď na ně.

•Zastřelení

V Číně je odsouzenec donucen si kleknout. Jsou mu spoutány ruce za zády a je střelen zezadu do hlavy. Náklady na popravu hradí rodina odsouzeného, která kromě účtu dostane také smrtící kulku a provaz, kterým byl vězeň svázán. Naopak v USA odsouzenec sedí připoután k židli. Na hlavě má černou kuklu a na prsou bílý terč. Pět střelců střílí ze vzdálenosti šest metrů. Jeden z nich má ve zbrani slepý náboj, aby si popravčí nemohli vyčítat, že právě oni dotyčného zastřelili. Zkrátka doufají, že slepý náboj připadl právě na ně.
Tento způsob popravy je praktikován v Egyptě, Libyi, Somálsku, Súdánu, Afghánistánu, Bahrajnu, Bangladéši, Číně, Indonésii, Íránu, Iráku, Severní Korey, Mongolsku, Sýrii, Spojených arabských emirátech, Vietnamu, Jemenu, Bělorusku a USA. Je to tedy jeden z nejrozšířenějších způsobů popravy (především v JZ Asii)

•Oběšení

Jednoduchost, úspornost a možnost užití prakticky kdekoliv - to jsou hlavní důvod, proč šibenice patří i dnes mezi nejoblíbenější způsoby popravy. Den před popravou je odsouzenec zvážen a je provedena zkouška s pytlem písku o stejné hmotnosti. Musí se totiž určit délka provazu, která zajistí rychlou smrt. Uzel a smyčka oprátky jsou pro hladký průběh namazány mýdlem nebo voskem. Těsně před popravou jsou vězni zavázány oči a spoutány ruce a nohy. Pak už stačí jen otevřít propadlo. Kromě propadla se používají ještě další dva způsoby - odsouzenec je postaven na vyvýšenou oporu, kterou mu poté kat sebere. Vězeň s oprátkou může být také vytažen do výšky.
Tato poprava je prováděna v Botswaně, Egyptě, Libyi, Súdánu, Afghánistánu, Bangladéši, Íránu, Iráku, Japonsku, Severní Korey, Malajsii, Pákistánu, Singapuru, Sýrii, USA a ve Svatém Kryštofu a Nevis. Je to druhý nejčastější způsob poprav, jelikož je málo nákladný.

•Ukamenování

Překvapivě rozšířený legální způsob popravy, který rozhodně neznamená rychlou a bezbolestnou smrt. Tento způsob popravy byl v dřívějších časech vyhrazen hlavně svatokrádežníkům. Lid hází na odsouzeného kameny, dokud nezemře. Během dnešních poprav ukamenováním je zákonem nařízená velikost kamenů. To aby oběť nezemřela příliš rychle. Příčina smrti závisí na zásahu - od poranění mozku až po vnitřní krvácení. Provádí se v Súdánu, Afghánistánu, Íránu, Pákistánu, Saúdské Arábii a ve Spojených Arabských emirátech.

•Smrtící injekce

Píše se rok 1977 a ve Spojených státech se přímo volá po vymyšlení nového způsobu popravy. Důvodů je hned několik, kromě humánnosti tady hrají velkou roli také peníze. Vyrobit elektrické křeslo totiž stojí 65 000 dolarů a postavit plynovou komoru čtyřikrát víc. Poprvé se smrtící dávka barbiturátů kombinovaných s paralyzujícími chemickými látkami vstříkne do těla odsouzence v roce 1982 v americkém Texasu. Tato poprava se využívá pouze v Číně a USA.

•Stětí hlavy

"Sekyru šlechtici, oprátku prosťáčkovi," tak zní staré francouzské pořekadlo. Dnes nařizuje sekání hlavy například islámské právo šáría. Odsouzenec má zavázané oči a ostříhané vlasy - nic nesmí mistru popravčímu stát v cestě. Podle lékařů je oddělení hlavy relativně bezbolestné a smrt nastane okamžitě, maximálně za několik vteřin. Důležitá je ale zručnost kata. Pokud se nestrefí, může odsouzenec před smrtí dost trpět. Tento trest je využíván v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech.

•Ukřižování

Kříž pro odsouzence může mít hned několik tvarů a to X, T nebo + (kříže do Y a obráceného T již do dnešní doby vymizely). Zločinec je na trámy přibit nebo přivázán s roztaženýma rukama. Smrt je způsobena vyčerpáním, zadušením nebo selháním srdce. I moderní lékaři o příčinách smrti na kříži dodnes debatují. Vyskytuje se již pouze v Súdánu.

•Plynová komora

Velká osmiúhelníková kabina s kopulí a pozorovacími okénky pro publikum je natřena na zeleno. Vejdou se do ní dva odsouzení - aby se ušetřilo. Když nadejde den D, je odsouzenec nejprve poučen o tom, co ho čeká. Pak se musí obléct do bílé košile a modrých kalhot. Barvy jsou zvoleny záměrně, aby byl dotyčný mezi smrtícími výpary dobře vidět. Boty a spodní prádlo musí nechat na cele. Ještě než vstoupí dovnitř, služba mu radí, aby dýchal zhluboka. Účinky plynu jsou potom rychlejší a vězeň se tolik netrápí. V plynové komoře se používá plynný kyanid. Když je po všem, tělo je pro jistotu v komoře necháno ještě půl hodiny. Pak jsou plyny odvětrány a po dalších 30 minutách může personál dovnitř v plynových maskách. Tělo se odváže, položí se na stůl a umyje se. Vlasy mrtvého jsou rozcuchány, aby se uvolnil zachycený kyanovodík. Oděv se posype čpavkem, dá se do plastikového pytle a spálí. Tento druh trestu je používán pouze v USA stejně jako ten následující.

•Elektrické křeslo

"Mozek vypadá jako kousek spáleného koláče a krev v hlavě se smrskne na černý uhlík," tak zní pitevní zpráva Francise Kemmelera. Tento americký brutální vrah si totiž v roce 1890 může jako první na světě "vyzkoušet" elektrické křeslo. Dnes má tento způsob popravy přísná pravidla. Několik hodin před popravou je odsouzený podroben tělesné prohlídce. Strážci hledají hlavně kovové předměty, které by mohly popravu ovlivnit. Pak se odsouzenci ostříhají vlasy a na temeni je vyholen kvůli kontaktu s elektrodami. Elektrické křeslo je většinou natřeno na bílo a pod ním je černý gumový kobereček na zachycení exkrementů. Tělo je spoutáno sedmi řemeny. Na hlavu patří přilba, která má vepředu pásek na zakrytí očí. Uvnitř je přírodní houba, která se namáčí do slaného roztoku, aby se zlepšila vodivost. Pak už jenom kat, který stojí v anonymitě ve vedlejší místnosti, pustí proud.

A co je tedy v těchto dvaceti šesti státech důvodem k trestu smrti? Podíváme se na jednotlivé státy a prohřešky, za které se platí smrtí. V závorce je uveden počet lidí, kteří byli od roku 2008 popraveni. Ve většině případů (s označením +) je ovšem číslo daleko vyšší, neboť všechny popravy nejsou evidovány.

Botswana - vražda, vlastizrada, atentát na hlavu státu, dezerce (1)
Egypt - únos, vlastizrada, vražda, organizování obchodu s drogami (2+)
Libye - vlastizrada, pokus o státní převrat, promyšlená vražda (8+)
Somálsko - vražda, cizoložství, homosexualita (3+)
Súdán - sodomie, vražda, ozbrojená loupež, prostituce (9)
Afghánistán - vražda, pašeráctví (17+)
Bahrajn - úkladná vražda, usilování o život hlavy státu, pokus o státní převrat (1)
Bangladéš - vražda, organizování obchodu s drogami, zneužívání dětí pro pašeráctví, obchod s bílým masem (5)
Čína - zpronevěra, únos dětí, pirátství, vražda, žhářství, pytláctví, ohrožování státní bezpečnosti, terorismus (1718+)
Indonésie - vražda, obchod s drogami, terorismus (10)
Írán - vražda, ozbrojená loupež, terorismus, obchod s drogami, pedofilie, homosexualita, spotřeba alkoholu (346+)
Irák - vražda, distribuce drog, financování terorismu, útoky v dopravních kolonách, únos (34+)
Japonsko - několikanásobná vražda (15)
Severní Korea - prostituce, obchod s drogami, vlastizrada, vražda (63+)
Malajsie - obchod s nebezpečnými drogami, vražda (1+)
Mongolsko - teroristické aktivity, promyšlená vražda, ozbrojená loupež (1+)
Pákistán - vražda, sodomie, vzpoura (36+)
Saúdská Arábie - vražda, čarodějnictví, sexuální zneužívání (102+)
Singapur - vražda, útok střelnou zbraní, přechovávání více než 30 gramů kokainu nebo 500 gramů marihuany (1+)
Sýrie - vlastizrada, vražda, politický akt proti vládě, únos, ozbrojené přepadení (1+)
Spojené arabské emiráty - vražda, obchod s drogami, terorismus, únos (1+)
Vietnam - vyzvědačství, únos, zločiny proti lidskosti, zpronevěra, podvod, vražda (19+)
Jemen - vražda, homosexualita, cizoložství (13+)
Bělorusko - vraždy s přitěžujícími okolnostmi, terorismus, sabotáž, zločiny proti lidskosti, použití zbraní hromadného ničení (4)
Spojené státy americké - vražda, vyzvědačství, zrada státu (89)
Svatý Kryštof a Nevis - vražda (1)

Spory

Trest smrti vyvolává stále větší spory mezi příznivci a odpůrci. Přebíjí se argumenty a stále mezi sebou soupeří. Pravdou je, že obě skupiny mají svým způsobem správné stanovisko. Osobně, ať se to může zdát jakkoliv zvrácené, souhlasím s trestem smrti. Ne ovšem provedeným bez rozmyslu, ale pouze s naprosto přesvědčivými důkazy, aby nedošlo k dalšímu z mnoha justičních omylů. Nemůže být nic horšího, než sedět v cele smrti a vědět, že vás popraví za něco, co jste neudělali. Horší už snad může být jen to, když popraví člena vaší rodiny za vraždu a po pár letech se vám přijdou omluvit, že to byl omyl.

•Argumenty pro

• Odstrašení ostatních případných pachatelů
• Vede k zabránění recidivy (nemůže po propuštění začít opět vraždit)
• Ekvivalentní odplata (smrt za smrt)
• Trest smrti je levnější, než živení vězně ve věznicích
• Vězeň může být hrozbou pro ostrahu věznice, v případě útěku pro všechny ostatní popřípadě může dojít k vydírání pomocí přátel mimo vězení.

•Argumenty proti

• Nemorálnost (spadne se na úroveň vraha)
• Hrozba justičního omylu
• Je to pouze akt msty
• Neexistuje studie, která by prokázala, že trest smrti funguje jako odstrašovací metoda
• Vysoké finanční náklady (hlavně v demokratických státech)
• Možnost diskriminace


Tímto jsme se dostali ke konci seminární práce na téma 'Trest smrti'. Jelikož je to téma stále aktuální není špatné o něm něco vědět. Možná vám to pomůže zařadit se mezi buď odpůrce, nebo příznivce tohoto trestu.


Zdroje

a především časopis Epocha.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 MissTR MissTR | 21. března 2011 v 15:44 | Reagovat

moc hezký článek, ale musím říct, že jsem občas málem zvracela :)

2 Tottie Tottie | Web | 21. března 2011 v 18:18 | Reagovat

Skvělá článek, běhal mi mráz po zádech. Takové stahování kůže zaživa..brrr. Popravdě, ale s tresty smrti souhlasím, ale záleží na tom. Za několikanásobnou vraždu bych dala trest smrti. Za znásilnění a týrání dětí taky. Nejsem krutá, beru to takhle. Člověk jde do vězení, po čase se z něj dostane a co? Může to udělat znovu...

3 Omonka Omonka | 22. března 2011 v 14:18 | Reagovat

Oceňuji Váš článek, je hodně obsáhlý. Neměla jsem ani tušení, že tolik způsobů existuje. Je to ale hnus, a vůbec nechápu jak s tím můžete souhlasit, aby se to provádělo, byť vrahům. Chtěla bych vidět, zda byste to dokázala vykonat sama, tu popravu. Reaguji na komentář, který jste uvedla pod mým článkem.

4 Leni-chan Leni-chan | Web | 22. března 2011 v 15:59 | Reagovat

No...přečetla jsem toho o trestu smrti hodně, ale pořád je dost těžké vytvořit si nějaký kloudný názor. Možná se ještě dá souhlasit s těmi americkými tresty(i když asi taky ne na sto procent), kažopádně takové ty skoro-středověké metody používané hlavně v islámských zemích mi už moc "správné nepřijdou".

A taky trochu nechápu jeden argument...všude uvádí, že po propuštění(nemyslím teď útěk) z vězení by zločiny mohli páchat, kdežto po trestu smrti ne...logicky mi to přijde jako nesmysl. Přijde mi divné, že by člověk, který by jinak dostal trest smrti, mohl být propuštěn...ale to už asi zbytečně reju.

5 Tottie Tottie | Web | 22. března 2011 v 17:01 | Reagovat

Jo, když už trest smrti, ne za všechno. Vždyť s naší vládou by dali trest smrti i ženě, která by v sebeobraně zabila manžela, který ji 10 let týrál, uvedla jsi dobrý příklad.

6 Leni-chan Leni-chan | Web | 22. března 2011 v 21:14 | Reagovat

Jo, pochopila jsi to správně, moje vyjadřovací schopnosti jsou někdy vskutku katastrofické. Je pravda, že některé po 20 letech pustí, když sekají dobrotu, ale myslím(nejsem si jistá, kdo ví, kde jsem na to přišla), že je i trest bez možnosti propuštění...nevím, jestli u nás, ale myslím, že někde to fakt takhle mají.

7 Nikol Grooving Nikol Grooving | Web | 23. března 2011 v 15:34 | Reagovat

Taky jsem si myslela, že jsem jediná. Když někdo zabije, aťho zabijou taky. A ne jakousi blbou bezbolestnou injekcí! Stejným způsobem! Třeba Otakara T. by měli rdousit, znásilnit, týrat a potom zabít. Bez lítosti.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama